شرکت کیان دی با تکیه بر تجارب، تخصص و تعهد مدیران و کارشناسان خود، به عنوان یک شرکت مهندسی، بازرگانی وآموزشی در زمینه‌ی سیستم‌های کنترل و حفاظت در پروژه های نفت، گاز، برق و صنایع مشغول فعالیت می‌باشد. شرکت کیان دی با سازندگان، مصرف کنندگان وبهره برداران سیستم‌های مورد اشاره ارتباط تنگاتنگ برقرار نموده و با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و انتقال آن به پروژه‌های داخلی همواره سعی در ایجاد پلی ما بین سازنده و بهره بردار نموده است و بدین منظور با ایجاد و ثبت شرکت و دفاتر تجاری در کشور های اروپائی توانسته تحریم های اعمال شده درصنایع کشور را با تامین تجهیزات و سیستم‌های مورد نیاز پروژه‌های حساس کشور، در حد توان خنثی نماید. خدمات مهندسی و بازرگانی در زمینه سیستم‌های کنترل و حفاظت شامل:
  • DCS, FCS, PCS
  • F&G, ESD
  • Substation Automation & Protection Relay
و به شرح ذیل قابل ارائه می‌باشد:
  • مهندسی و طراحی
  • نصب و راه‌اندازی
  • مهندسی خرید و تامین کالا
  • آموزش تخصصی سیستم‌های کنترل و حفاظت